Nädala mõte

NÄDALA MÕTE. 11.12.2023

„Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik, siis vastas ta neile: „Jumala riik ei tule ettearvatavalt ega öelda: „Ennäe, siin!“ või „Seal!“, sest ennäe, Jumala riik on teie seas!““ (Lk 17:20–21).

Millal? Tänapäeva tormakas elus, kus kõik aina kuhugi kiirustavad, kõlab see küsimus nagu piitsa plaksatus, tuletades meelde kiiresti ärategemist ootavaid toimetusi, kõiksuguseid tähtaegu, mis kohe-kohe on saabumas. Millal? Tänapäeval on sellest küsimusest sageli saanud mitte niivõrd täpse tähtpäeva teadasaamise, vaid pigem taganttorkimise küsimus. Küsimise eesmärk on sundida vastajat andma lubadust – tema kinnitamine lubaduseahelaga ühe kindla päeva, mingi numbri külge.

Jumala Poega ei saa tagant torkida, Temalt lubadusi välja pressida. Jeesus ei anna inimestele teada aastaarve, kuupäevi ega kellaaegu. Jeesuse vastus variseride esitatud millal-küsimusele on: „Jumala riik ei tule ettearvatavalt ega öelda: „Ennäe, siin!“ või „Seal!“, sest ennäe, Jumala riik on teie seas!“.“

Jah, Jumala riik on juba meie seas, on alati olnud. Me elame Jumala riigis. Oma usutunnistuses me ütleme: „Meie usume Jumalasse, taeva ja maa Loojasse.“ Laiemas mõttes tähendabki Jumala riik ju kogu loodut ja Jumala kui Looja piiramatut valitsemist selle loodu üle – nii looduses kui ka vaimses sfääris, mida me silmaga ei näe. Kuid lisaks mõistetakse Jumala riigi all ka niisugust Jumala valitsemist, millele kõik meeleldi alluvad ja kus kõik Jumalat vabatahtlikult ja rõõmsalt teenivad. Jumala riigi saabumist just selles teises mõttes me ootamegi ja selle tulemist Meie Isa palves palumegi.

Kuna Jumal on kinkinud oma loodule, inimesele, vabaduse ise otsustada, vabaduse valida, siis on Tema riigis laiemas mõttes, Tema hallataval alal, ka neid, kellele Tema valitsus ei meeldi, kes Teda valitsejana ei tunnista ja kes teadlikult Tema tahtele, Tema korraldustele, vastu tegutsevad. Neid vastutegutsejaid on paraku veel palju, mistõttu siin maa peal praegu tõesti alati ja kõiges ei sünni Jumala tahtmine.

Mis muutub Jeesuse taastulemisega, Jumala riigi saabumisega maa peale? Jumala riigi tulek maa peale tähendab ju vaid seda, et Jumala tahtmine, mis seni on maa peal sündinud vaid osaliselt, hakkab täiesti sündima. Kaob see, mis meid häirib, mis ei lase meil elust täit rõõmu tunda ja mille pärast me tegelikult Jumala riigi saabumist ootamegi. Kaob kõik see, mis on Jumala tahtmise vastu.

Kaovad tigedus, argus, kadedus, õelus, alatus, valelikkus, tugevamate vägivald nõrgemate üle ja muu taoline. Kaob see, mille eesmärk on hävitada. Selles tulevases riigis lihtsalt pole kohta inimestele, kes kõike seda halba ja kurja viljelevad, kelle elu on suunatud hävingu külvamisele, kes teiste elu on mürgitanud, ega neilegi, kes seda halba ja inetut nähes pole püüdnudki midagi omalt poolt ette võtta, midagi muuta.

Alles jääb see, mis on olnud hea, see, mis on Jumalale meelepärane: rahu, rõõm, üksmeel, vaprus, ausus, headus, abivalmidus, halastus. Jäävad inimesed, kes on oma elus neid väärtusi kandnud, nende järgi püüdnud elada, isegi kui nad on vahel oma püüdlustest hoolimata eksinud. Seal, kus keegi märkab oma ligimest ja tema muresid, aitab, lohutab, toidab, seob haavad, kaitseb tugevamate ülekohtu eest, toimib Jumala riik juba praegugi. Halastus, hoolimine, sõprus, üksmeel, rahu, armastus, rõõm, tänulikkus – need on Jumala riigi õhkkonna tunnused. Ja see, kes tunneb Jumalat, kuulab Tema sõna, loeb seda pühakirjast, kellel on palveosadus oma taevase Isaga, kellel on silmad, mis näevad, kõrvad, mis kuulevad, süda, mis ei ole kivistunud, saab näha Jumala riiki juba praegu, meie keskel, saab selles juba elada, ise kaasa aidata selle ehitamisele ja laienemisele siin maa peal. Ja millal-küsimus ei olegi tema jaoks enam see kõige olulisem. Tähtsaks muutub küsimus „Mida mina saaksin teha, et Jumala riigi territoorium siin maa peal laieneks?“.

PALVE: Issand, meie Kuningas, ma tean, et Sa oled juba lähedal. Aeg-ajalt ma juba tunnen ja märkan Sinu ligiolekut siin maa peal oma kaasinimestes, kes teisi armastusega teenivad, märkavad ja hoolivad, loovad oma elu ja tegudega ilusat ja head, mis rõõmustab südant ja muudab maailma kaunimaks. Aita minulgi elada nii, et võiksin kuuluda nende hulka, kes Sinu riigi võidulepääsu selles maailmas ette valmistavad. Issand, tule peagi oma kirkuses, me ootame Sind.

Esmakordselt avaldatud 2021. aasta detsembris.

(Foto: Tarmo Tilsen)

Kalender

E T K N R L P
1
4
7
8
10
11
15
18
21
22
24
28
29

EELK Tallinna Jaani kogudus

Vabaduse väljak 1, 10146 Tallinn
+372 644 6206
+372 5663 4624
tallinna.jaani@eelk.ee

Kantselei avatud:
T, N, R 10.00-16.00, K 10.00-18.00
Kinni riiklikel ja kiriklikel pühadel.

Välisviited

EELK

piibel net