Leerikursuste ajad

LEERIKURSUSED 2020. AASTAL:


I leer 15.01.2020 - 19.04.2020.

Algab kolmapäeval, 15.01.2020 kell 18.00.
Leeritunnid toimuvad kolmapäeviti kell 18.00 - 20.20 (koos kohvipausiga) ja mõnel pühapäeval peale jumalateenistust kell 11.50 - 13.30.
Leerilaager on 20. - 22.03.2020 Pilistveres.
Ristimine laupäeval, 11.04.2020 kell 20.00 (neile, kes ei ole lapsena ristitud).
Leeriõnnistamine pühapäeval, 19.04.2020 kell 10.00.


II leer 18.03.2020 - 07.06.2020.

Algab kolmapäeval, 18.03.2020 kell 18.00.
Leeritunnid toimuvad kolmapäeviti kell 18.00 - 20.20 (koos kohvipausiga) ja kuni kuuel pühapäeval peale jumalateenistust kell 11.50 - 13.30.
Leerilaager on 22. - 24.05.2020 Pilistveres.
Ristimine laupäeval, 30.05.2020 kell 20.00 (neile, kes ei ole lapsena ristitud).
Leeriõnnistamine pühapäeval, 07.06.2020 kell 10.00.


III leer 23.09.2020 - 06.12.2020.

Algab kolmapäeval, 23.09.2020 kell 18.00.
Leeritunnid toimuvad kolmapäeviti kell 18.00 - 20.20 (koos kohvipausiga) ja mõnel pühapäeval peale jumalateenistust kell 11.50 - 13.30.
Leerilaager on 13. - 15.11.2020 Pilistveres.
Ristimine laupäeval, 28.11.2020 kell 20.00 (neile, kes ei ole lapsena ristitud).
Leeriõnnistamine pühapäeval,06.12.2020 kell 10.00.


Leerikursustele registreerumine kantseleis või e-posti teel.