Kogudus arvudes

1868. aastal tuli Tallinna Püha Vaimu kogudusest vastvalminud Jaani kiriku liikmeteks ligi 12 000 liiget. Kui vaadata täna Jaani koguduse liikmekaarte, võime väita, et koos meie koguduses ristitud alaealiste lastega on Tallinna Jaani koguduses üle 12 000 liikme, sh umbes 8 000 potentsiaalset liikmeannetajat. Perede liikmekaarte on välja kirjutatud ligi kaheksa ja pool tuhat.

Liikmeannetajaid on viimastel aastatel olnud igal aastal umbes 1 500. Viimase viieteist aastaga on liikmeannetuse teinud üle 3 000 liikme. Viimastel aastatel ristitakse igal aastal Jaani koguduses keskmiselt 120 last ja täiskasvanut, leeritatakse 100 uut koguduseliiget, laulatatakse 20 paari ja maetakse 110 lahkunut. Jaani kogudusega liitujate arv ületab igal aastal tunduvalt meie kogudusest teistesse kogudustesse minejate arvu. Muret teeb aga see, et koguduses on väga palju passiivseid liikmeid, kelle side oma kogudusega on pea olematu.

Jumalateenistusi, hardushetki, armulauaga palvusi, piiblitunde jms peeti 2019. aastal 452. Viimase viieteist aastaga on see arv tõusnud üle kahe ja poole korra. 2020.a. olid kiriku uksed mätsis ja aprillis kinni ja kuni aasta lõpuni jäid paljud teenistused, kontserdid , palvused ja palju muud harjumuspärast seoses valitsuse poolt kehtestatud piirangutega ära. 2020.aastal peeti meie kirikus 283 jumalateenistust, hardushetke, armulauaga palvust, piiblitundi jms. Peeti ka 35 kontserti. Võrreldes viimaste aastatega oli seda kõike ligi 130 võrra vähem. Kaks kuud suletud kirikuksi ja peale seda veel 8 kuud piiranguid tegi oma töö ning ega inimeste arvgi paljudel üritustel pole alates maist enam see, mis varem. Jaani kirikus armulaual käinute üldarv on viimase viieteist aastaga ligi 2,5 korda kasvanud. 2020 see loomulikult langes.

Muusikatöös – kokku neljas kollektiivis – osaleb umbes 100 inimest. Koguduse kollektiivideks on hiljuti saanud üks gospelansambel ja 20 aastat tegutsenud kammerkoor „Activa“. Seega on kogudusel segakoor, naiskoor, kaks kammerkoori ja gospelansambel Tegutseb laste muusikaring. Meie kogudusse kuulub väga palju väga häid muusikuid.

Pühapäevakoolis käib kuni 26 last, juhendajaid on kuus.

Majandusest.
2020. aastal oli koguduse aastane sissetulek 422 000 eurot. Liikmeannetuste panus üldtuludesse oli ligi kolmandik. Võrreldes 2019 aastaga tõsis see summa 12%. Paljud annetajaliikmed olid möödunud aastal väga helded. Loomulikult langes 2020 aastal kirikus tehtud annetuste summa, sest katsu sa annetada, kui kirik kinni ja kui see taas lahti, kartsid paljud tulla. Küttele ja elektrile kulus ligi 17 000 ning kinnisvara korrashoiule ligi 80 000 eurot. Oleme valmis saanud ligi 32 miljonit krooni (üle kahe miljoni euro) maksnud kiriku sise- ja välisremondi, remontinud ja täiustanud vanad orelid ja ehitanud ka ühe uue. Remondilaenu tuleb kogudusel veel mõned aastad pangale maksta ligi tuhat eurot kuus. Peale seda, kui saime remondid tehtud ja kiriku ja orelid korda on suurenenud annetused – nii liikmeannetused kui annetused annetuskastidesse. Juhatus on otsustanud, et iga kümnes kirikus tehtav korjandus läheb meie kogudusest välja – et toetada neid, kes on hädas ja aidata neid, kes aitavad teisi. Viimastel aastatel on meid väga suurte summadega toetanud nii linn kui riik. Rõõmu teeb, et ka paljud inimesed väljendavad oma tänulikkust kauni pühakoja ja selles toimuva eest päris praktilisel viisil. Liikmeannetuste ja muude annetuste summad on tõusuteel. Iga annetaja liikmeannetusest tuleb kogudusel maksta kirikuvalitsuse maksudeks 15% ja praostkonna maksudeks 3%. Seega, kui teed aastas 80 eurose liikmeannetuse, siis toetad oma kogudust 65 euro ja 60 sendiga. Kui teed aga 10 eurose liikmeannetuse, jääb sellest kodukoguduse tööks 8,2 eurot. Õnneks on paljud meie koguduse liikmed väga ohvrimeelsed annetajad ja keskmine liikmeannetus on viimastel aastatel olnud ligi 80 eurot.

Meie kogudusel on viimasel ajal läinud väga hästi. Oleme valmis saanud kiriku kapitaalse siseremondi, uue koorioreli, pärast restaureerimist taaspühitseti 2009. aasta suvel vana suur orel ja altaritagune kajaorel. Nimeliste orelivilede annetamisega on üle pooleteisttuhande inimese ja paljud asutused toetanud meie orelite projekti. Kiriku 150.sünnipäevaks saime oma kiriku torni 25-kellaga kellamängu. Igal kellal on oma annetaja. Ühel paljud annetajad. Igal päevasel täistunnil kõlavad meie kiriku tornist üle Vabaduse väljaku Jumalale kiituseks kaunid meloodiad. Saime remonditud kiriku torni, välja vahetatud kõik 16 torni katuse pehkinud külgmist kandetala ja tehtud kõik muu torni katuse kapitaalremondiks hädavajaliku. Vana, vettläbilaskvat katuseplekki eemaldades selgus, et meie kiriku torni katuse enam kui 150 aasta vanuse kandekonstruktsiooni seis oli nii halb, et katus oleks võinud mõne kõvema tuulega alla kukkuda. Saime selle korda ja saime tehtud ka kogu kirikule uue piksekaitse ja maanduse. Vana oli täiesti amortiseerunud ja ei taha mõeldagi, mis oleks võinud juhtuda mõnel äikeselisel päeval või ööl.
Kolme eelmise aastaga oleme saanud kuus uut enam kui kuue ruutmeetrist vitraažakent, mille kavandite autoriks on vanameister Dolores Hoffmann. 7 vana suurt akent on ka kapitaalselt restaureeritud. Valdavalt on selle töö eest tasunud lahked toetajad. 2020 aasta lõpus paigaldasime nii nende, kui kiriku kellamängu kellade annetajate nimed kordatehtud akende alla ja torni eeskotta paigaldatud graveeritud plaatidele. Tänuplaadid tegi ja kinkis oma kodukirikule üks hiljuti leeritatud koguduse liige. Töö akendega jätkub. Kui leiame toetajaid, saab meie kirik tasapisi veel neli uut vitraažakent. 8 akent vajavad veel täielikku või osalist restaureerimist ja vanade raamide vahele uute pakettklaaside paigaldamist. Mõnega neist alustame juba sel aastal.

Oleme väga tänulikud ka kõigile neile, kes on andnud oma ilusa osa selleks, et meie kogudusel ja kirikul on läinud väga hästi. Inimeste heldekäelisus, riigi ja linna toetus ning Jumala headus meie vastu on olnud väga suur. Aidaku meid Jumal, et me oskaksime seda hinnata!

See, et aina enam ja enam inimesi on leidnud tee meie kirikusse, teeb meele rõõmsaks. Suur hulk vabatahtlikke ja väike hulk koguduse töötegijaid püüab Jumala abiga teha kõik selleks, et iga tulija tunneks: ta on siia oodatud. Loodame väga, et need, kes on 2020 aastal kirikust eemale jäänud, julgevad ja tahavad peagi tagasi tulla. Lahus Jumalast ja kirikust pole elu kerge. Soovimemeile kõigile õnnistatud elu!

Jaan Tammsalu
koguduse õpetaja
2021.aasta alguses

EELK Tallinna Jaani kogudus

Vabaduse väljak 1, 10146 Tallinn
+372 644 6206
+372 5663 4624
tallinna.jaani@eelk.ee

Kantselei avatud:
T, N, R 10.00-16.00, K 10.00-18.00
Kinni riiklikel ja kiriklikel pühadel.

Välisviited

EELK

piibel net