Vabaduse plats 1, Tallinn

Nädala mõte

NÄDALA MÕTE. 30.01.2023

Arne Hiob

„Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult: „See on tont!“ ja hakkasid hirmu pärast kisendama“ (Mt 14:26).

Tähelepanuväärne on sõna, mida kasutatakse tondi puhul – phantasma. See tähendab kreeka keeles nägemust, viirastust, aga ka tonti või (surnu)vaimu. Jüngrid ei pidanud ilmutust pelgalt ettekujutuseks ehk fantaasiakujuks, vaid neid haaras hirm. Midagi üleloomulikku oli ennast näidanud neile paadis tormisel järvel.

Kas vee peal on võimalik kõndida? See küsimus kõlab tegelikult avaramalt: kas levitatsioon ehk kergeks muutudes õhus hõljumine (ld levitas = 'kergus') gravitatsiooni tasakaalustava jõu toimel on võimalik? Väidetavalt leidub rohkesti levitatsioonijuhtumeid üle kogu maailma. India joogid, islami sufid, Assisi Franciscus, Siena Katariina, Ignatius Loyola, Avila Theresa, Risti Johannes, Copertino Joosep, Anna Katharina Emmerich – nende ja teiste õhus hõljumise kohta on andnud tunnistusi kaasaegsed.

Kalle Kasemaa sõnul on toimunud sarnaseid „väga kummalisi asju“ ka näiteks Tiibetis. „On täiesti autentseid teadlaste kirjeldusi, kuidas surnukeha pannakse teatud vaimse tehnika abil õhus hõljuma. Üks usaldusväärne inimene on kirjutanud, et ta on oma silmaga näinud, kuidas on võimalik joosta mitusada kilomeetrit päevas peaaegu maad puudutamata – jooksja liikus edasi pikkade hüpetega, puudutades maad nagu kummipall. /---/ On ka selline harjutus, kus õpilane istub inimesesügavuse augu põhjas ja peab sealt lootoseasendis välja tõusma.“ * Neis kõigis võib näha paralleeljuhtumeid Jeesuse suhtes.

Mis on siis Jeesuse vee peal kõndimises erilist? Käesoleva nädala motoks on kirikukalendris „Loodusjõudude Issand“. „Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures“ (Ps 66:5). Jeesus ilmutab elavat Jumalat, kes sekkub loodusjõududesse – antud juhul selleks, et päästa kirikut. Sel hetkel oli kogu Tema kogudus paadis, mis hulpis mööda tormist vett! See on ka pilt selle kohta, kuidas Jeesus edaspidigi tuleb abiks neile, kes Temasse usuvad – ja samuti pilt lõpuaegade kohta. Enne jüngrite paadisõitu läks Jeesus mäele palvetama, nii nagu Ta läks taevasse pärast ülestõusmist. Ajastu lõpul Ta tuleb ja päästab oma Kiriku, mis viskleb maailma tormide käes.

Aga kuidas on surnuvaimudega? Piibel keelab vaimudega suhtlemise (3Ms 19:31; 20:6, 27) – ilmselt siis on eelduseks nende olemasolu. Jüngridki olid seetõttu hirmul, et kontaktiloomine surnutontidega oli kõike muud kui ohutu. Hiljem täpsustati kurjade vaimude kohta, et nad on valevaimud, tõe teemal võltsilt fantaseerivad vaimud. Nendelt saadud „informatsioon“ ei ole usaldatav ja nendest tuleb hoiduda.

Viimaks hoiatab sõna phantasma liigse fantaseerimise eest. Raske on otsustada, kui palju me ärevatel hetkedel kogeme vihjeid reaalsest vaimumaailmast ja kui palju põhinevad need meie ettekujutustel. Fantaasiaid surmajärgsel teemal ei tasu samuti uskuda. Maises elus tuleb meil tontidest hoiduda ka ülekantud tähenduses.

Reaalsust nägid jüngrid siis, kui Jeesus vett mööda nende juurde jõudis. Ta ei olnud viirastus ega vaim. Sama näitas Ta ülestõusnuna, süües jüngrite ees ja lubades end puudutada. „Vaimul ei ole ju liha ega luid“ (Lk 24:39). Hirmud ja tondid on seotud surmahirmuga. Ülestõusmisega surnuist avas Jeesus taevavärava kõigile uskujaile. Tõde ilmneb kõige selgemini ikkagi ilmsi, mitte ainult nägemuse või viirastusena.

Rahulikku tõeotsimise jätku uuel nädalal!

* Kalle Kasemaa „Mitte ainult leivast“ – Pere ja Kodu, 12/2006, lk 78.

Kalender

E T K N R L P
11
12
18
19
22
30