Nädala mõte

NÄDALA MÕTE. 22.04.2024

Jumal ütleb: „Ma kutsun täna tunnistajaks teie vastu taeva ja maa: ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu“ (5Ms 30:19).

Inimestena oleme teadlikud sellest, et oleme surelikud, et meie elupäevi on piiratud arv. Oma surelikkuse tunnistamine on paljude jaoks väga raske, sest surmaga kaasnev teadmatus tekitab hirmu. Surm ja kaduvus ongi hirmsad. Kuid kas tõesti paratamatud? Pühakiri toob meieni meie Looja Jumala sõnad, kus Ta ütleb, et meil on võimalus endal valida: valida elu ja surma, õnnistuse ja needuse vahel. Ja Ta soovitab: „Vali elu!“ Aga kuidas?

Me kõik, vähemalt need, kes on saanud täisealisteks, oleme osalenud valimistel ja teinud ristikesi hääletussedelitele. Kuid kuidas valida elu? Kelle käest saame hääletussedeli? Kuhu teha ristike? Millise nime taha?

Ristiinimestena ei tohiks meie jaoks õige nime valimine keeruline olla. Me teame, et neile, kes tahavad ja on valmis tegema valikut, ulatab Jumal oma kutse näol hääletussedeli, millel on Tema poja Jeesuse Kristuse nimi. Oma poja Jeesuse Kristuse maise elu, kannatuste, surma ja ülestõusmise kaudu on Jumal kinkinud inimestele võimaluse võita surm ja pärida igavene elu taevases riigis.

Kõigeväelise Jumala poeg Jeesus Kristus on tõotanud neile, kes Teda valivad: „Mina elan ja ka teie peate elama“ (Jh 14:19). „Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb, ja ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Ma äratan ta üles viimsel päeval“ (Jh 11:25–26). „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu“ (Jh 5:24).

Hääletussedelile ristimärgi tegemine toimub ristimisel, mil anname end Jumala kätesse, Tema poja Jeesuse Kristuse hoole alla. Meie kohale tehakse ristimärk ja meid ristitakse Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse. Me saame ristimisel elusateks hääletussedeliteks. Ristimisele tulekuga näitame, et me valime elu. Kui ristimisvesi on meid meie pattudest puhtaks pesnud ja ristimärk meie üle saab tehtud, siis me oleme valiku teinud. Kuid sellega pole valimisprotsess veel lõppenud. Me teame, et täidetud hääletussedel on vaja toimetada ka urni, kuhu täidetud sedelid kogutakse. Seejärel kontrollib komisjon, kas sedel on õigesti täidetud, vastab nõuetele.

Meid, elavaid hääletussedeleid, meie elu, kontrollib Kristus siis, kui Ta kord taas tuleb, tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Soditud ja läbikriipsutatud hääletussedelid arvesse ei lähe. Kuigi me oleme tahtnud valida elu, saame me oma hääletussedeli, oma elu ka pärast selle Jumala Poja nimega märgistamist ära rikkuda. Selle ära sodida. Joonistada Jeesuse Kristuse nime peale, meie üle tehtud ristimärgi peale, oma patuga, oma halbade tegude ja hea tegematajätmistega kuradisarvedega lõustu, st meie poolt valitud nime oma eluga lihtsalt läbi kriipsutada. Ja siis tunnistatakse meie hääletussedel kehtetuks. Loetakse, et me oleme valinud surma.

„Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu.“ Nõnda ütleb meie Jumal meile igal meie elupäeval. Ütleb meile ka täna. Igal päeval peame ikka ja jälle uuesti valima, peame oma valikut oma eluga kinnitama. Ka täna.

Meid on kutsutud valima. Meile on antud võimalus valida. See pole sugugi iseenesestmõistetav. Me teame, et sugugi mitte kõik inimesed, kes sooviksid, ei saa valida presidenti, valitsust, saadikuid. Jumal annab meile aga võimaluse valida enamat kui inimesi. Ta annab meile võimaluse valida elu ja surma vahel. See on erakordne kingitus, erakordne võimalus. Kasutagem siis seda.

PALVE: Issand, aita meil teha oma elus õigeid valikuid. Kingi meile selleks oma tarkust. Aita meil valida Sinu õnnistus ja elu, mis iial otsa ei lõpe.

EELK Tallinna Jaani kogudus

Vabaduse väljak 1, 10146 Tallinn
+372 644 6206
+372 5663 4624
tallinna.jaani@eelk.ee

Kantselei avatud:
T, N, R 10.00-16.00, K 10.00-18.00
Kinni riiklikel ja kiriklikel pühadel.

Välisviited

EELK

piibel net