Vabaduse plats 1, Tallinn

Nädala mõte

NÄDALA MÕTE. 2.05.2022

HEAST KARJASEST JA JUMALA HALASTUSEST – nii, nagu meie kirikukalender meile piiblitekste selleks nädalaks lugeda annab. Nende tekstidega on vahva lugu, sest kui iga päev kirikukalendri järgi Piiblit lugeda, saab varem või hiljem (kolme aastaga) terve Piibel läbi loetud. Nüüd, kui mina lugesin nädala mõtte kirjutamiseks valmistudes terve nädala piiblitekste, avanes nendes tore kahekõne Jumala ja koguduse vahel. Julgustan igaühte lugema ise Piiblit, nii nagu Martin Lutherigi igatsus oli. Piibli lugemine emakeeles on meie õigus ja võimalus, sest kes Piiblit tunneb, saab ja oskab seda ka Püha Vaimu juhtimisel tõlgendada. Teda on siis palju raskem eksitada igasuguste veidrate tõe moodi paistvate õpetustega. Paljud ilusasti öeldud sõnad ja kaunid kirjaread pretendeerivad tõe sisule – lakmuspaberiks olgu tõe rääkimine ja armastuses kasvamine Kristuse sisse ning üksteise poole.

Jumal igatseb päästa ja aidata iga oma last ja Ta kasutab selleks neid, kes igatsevad ja lubavad Pühal Vaimul end juhtida.

PALVE ISSANDA JA INIMESE VAHEL

Jeesus ütleb:

„Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest“ (Jh 10:11).

Palume koos:

„Issand, Sina oled mu karjane, mul pole millestki puudu.“

Issand ütleb:

„Ma otsin kadunut ja toon ta tagasi, ma seon haavatut ja kinnitan nõtra“ (Hs 34:16).

Palume koos:

„Headus ja heldus järgivad mind / ajavad mind taga / otsivad mind terve mu eluaja“ (Ps 23).

Issand ütleb:

„Mina ise otsin oma lambaid ja hoolitsen nende eest. Ma tunnen muret oma lammaste pärast ja ma päästan nad kõigist paigust, kuhu nad on pillutatud. Ma ise hoian oma lambaid“ (Hs 34:11–12).

Palume koos:

„Ma ei karda kurja, sest Sina, Jumal, oled minuga. Sina kosutad mu hinge“ (Ps 23).

„Mind tõugati kõvasti, et ma langeksin, kuid Sina aitasid mind“ (Ps 118).

„Issand, Sa oled minuga, ma ei karda. Mida võib inimene mulle teha?“ (Ps 118).

„Jumal võitleb nende vastu, kes Tema vastu mässavad ja Püha Vaimu kurvastavad“ (Js 3).

„Aga Ta tunneb nende ahistust ja päästab nad oma armu ja kaastunde pärast“ (Js 63).

Palume koos:

Jeesus, Sinus on kogu ihu (kogudus) ühte liidetud ja seda hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Nõnda saab ihu (kogudus) kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses (Ef 4:16).

„Kui Jeesus nägi suurt rahvahulka, hakkas tal neist hale, sest nad olid nagu lambad, kellel ei ole karjast“ (Mk 6:34).

Palume koos:

Jumal, Sinul on vägi oma kogudust üles ehitada. Sina annad kõikidele annid ja ametid. Mõned oled Sa pannud apostleiks, mõned prohveteiks, mõned evangelistideks, mõned karjasteks ja õpetajateks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, et saaksid täisealiseks Kristuse täisea mõõtu mööda (Ef 4).

Jeesus ütleb:

„Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid! Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest“ (Jh 15:12–13).

Aamen.

 

Kalender

E T K N R L P
2
3
9
10
13
16
17
20
24
27
30