Teated ja uudised

Kui Jumal lubab ja valitsuse ei keela, toimub 25. aprillil 2021 peale jumalateenistust EELK Tallinna Jaani koguduse täiskogu koosolek, kus kogudusele  valitakse  järgnevaks  neljaks  aastaks  uus  nõukogu.  Eelhääletus  on 18. – 23. aprill.

Koguduse nõukogu on kinnitanud juhatuse ettepaneku, et Jaani koguduse nõukogusse kuulub 15 valitavat liiget ja nõukogul on 7 asendusliiget. Koguduse õpetaja ja aseõpetajad kuuluvad nõukogu ja juhatuse koosseisu. Seega kokku kuulub koguduse järgmisesse nõukogusse 19 inimest. Nõukogu 18. märtsi  koosolekul otsustatakse, kas igal valijal on nii, nagu on teinud ettepaneku juhatus, 7 häält. Koguduse juhatus ja nõukogu esitavad täiskogule liikmekandidaatide nimekirja 18. märtsiks. See nimekiri avalikustatakse. Ka meie koguduse liikmetel on võimalik esitada nõukogu kandidaate. Selleks on vaja hiljemalt 4. aprilliks 2021 esitada koguduse juhatusele kandidaadi ülesseadmise kirjalik ettepanek, kuhu on alla kirjutanud meie koguduse 5-10 täisõiguslikku liiget. Iga meie koguduse täisõiguslik liige saab anda allkirja kuni kolme kandidaadi esitluslehele. Ülesseadmise blankette on võimalik saada koguduse kantseleist. Lisaks tuleb esitada nõuetekohane kandidaadi nõusoleku kiri.

Nõukogu liikme kandidaadiks võib üles seada vähemalt 18-aastase konfirmeeritud koguduseliikme, kes on sel ja/või eelmisel aastal teinud liikmeannetuse ja on käinud meie või mõnes teises EELK koguduses eelmisel või jooksval kalendriaastal armulaual.

Meie koguduse täiskogu liikmed on valimistel  kõik meie koguduse leeritatud liikmed, kes on sel ja/või eelmisel aastal  teinud oma liikmeannetuse ja on käinud vähemalt kord nendel aastatel ka armulaual.

Palume kõigil täiskogu liikmetel osaleda valimistel!

Nõukogu kandidaatide tutvustused on hiljemalt  20. märtsiks 2021 ülal kiriku teadete tahvlil  ja internetis koguduse koduleheküljel. Valmistame ka 26. märtsiks 2021 kandidaatide tutvustamiseks infolehe. Kui võimalik, tutvustavad kandidaadid end lühidalt ka valimiste päeval.