Vabaduse plats 1, Tallinn

Nädala mõte

NÄDALA MÕTE. 25.07.2022

Jeesuse lähikonnast võib leida kolm Jaakobi-nimelist meest. Uue Testamendi järgi oli Jaakobus üks neist kolmest, kes kuulusid Jeesuse 12 jüngri nn siseringi. Ta oli Johannese vend – kõuepoeg. Apostlite tegude raamatu järgi oli ta teine Heroodese tapetud märter.

Teine Jaakobus oli Jeesuse vend. Tema sai alles Jeesuse ülestõusmise järel Jeesuse jüngriks ja temast sai Jeruusalema koguduse juht.

Kolmas Jaakobus – Jaakobus Noorem – on kõikides jüngrite loeteludes üheksas. Uus Testament ei kõnele meile kusagil sellest, mida Jaakobus Noorem tegi või ütles, aga mainib küll ära, et ta oli Alfeuse poeg. Markus kirjutab, et tema ema nimi oli Maarja, aga mitte sama Maarja kui Jeesuse sünnitaja. Aga just see Maarja oli üks nendest Jeesust järgivatest naistest, kes läks Jeesuse ema Maarjaga kuni ristini (Mk 5:14). Markus annab ka Jaakobusele lisanime – Noorem. Oletatakse, et Jaakobus Noorem ja Matteus võisid olla vennad. Oletajad viitavad sellele, et nii Jaakobus Noorema kui Matteuse isa nimeks on Alfeus. See on vaid oletus.

Tema kuulutusretkedest ja ka surmast pole palju lugusid ja needki on üksteisele vastukäivad. Ühe pärimuse järgi püütakse teda kividega surnuks visata, aga ta ei sure, ja seejärel saetakse ta tükkideks. Saag ongi tema apostellik sümbol.

Kreekakeelsed sõnad, mida Markuse evangeeliumi 15. ptk 40. salmis Jaakobus Noorema kohta kasutatakse, on „Jakob utu mikru“ – neist viimane tuleb sõnast „mikros“. Pigem tuleks see arvestada väikeseks, tillukeseks, pisikeseks. Võiks siis tõlkida Väike-Jaakob. Miks seda sõna kasutatakse? Väidetakse, et see Jaakobus võis olla teisest Jaakobusest noorem või lühem. Kõik need on vaid oletused.

Kas väikesest tuleb alati ka vähest oodata? Kui pikk sa oled? Kui mitu korda sa suudaksid enda pikkust kõrgushüppes ületada? Tavaline pisike kirp hüppab endast üle kahesaja korra kõrgemale. Inimene, kes suudaks sama, võiks hüpata üle Eiffeli torni. Vaata kärbest, kes kannab mõnd puupinda. Kui inimene võrreldes oma kehakaaluga suudaks sama, tõstaks ta üksi seitsme meetri pikkust jämedat puutala.

Väikeste kohustuste unustamine võib põhjustada suuri õnnetusi. Jeesus ütleb Lk:16:10: „Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus.“

Juudas ja Jaakobus Noorem jäid kord Jeesusele silma. Ta valis nemad oma 12 jüngri hulka. Nad ei kerki esile. Nad täidavad Jeesuselt saadud ülesandeid ja annavad kõik, mis neil on anda.

Paljudes kogudustes on palju just nende kahe mehe sarnaseid inimesi. Nad ei trügi iialgi esile, aga nad teevad vaikides kõik, mida Jumal neilt ootab. Kui palju selliseid vaikseid ja tagasihoidlikke ustavaid hingi olen minagi oma vaimuliku teel kohanud! Imelised inimesed. Jumal õnnistagu teid ja tasugu teile kuhjaga teie ustavus!

Tundmatud teenrid. Piiblis on palju tundmatuid nimetuid kangelasi. Me ei tea selle mehe nime, kes andis oma ülemise toa Jeesuse ja Ta jüngrite käsutusse. See kamp oli juba piisavalt vastumeelne tolleaegsetele juhtidele ja üks ettevaatlik majaomanik oleks ukse nende ees sulgenud. Üks mees ei sulgenud.

Kas keegi teab selle poisi nime, kes andis ära kõik oma kalad ja leivad Jeesuse kätte? Jeesus toitis nendega viit tuhandet meest.

Kas keegi teab nende meeste nimesid, kes kirjutasid Piiblit ümber? Tänu neile – ustavatele nimetutele masoreetidele – on meieni jõudnud ka vanimad Piibli osad. Tund tunni, päev päeva, kuu kuu kaupa nad muudkui istusid ja kirjutasid ülima hoolikusega ümber pühasid tekste. Kes on meile ehitanud imeilusad kirikud? Mitme inimese nimesid me teame?

Igas Eestimaa kirikus on selliseid ustavaid, kelle nime teavad vähesed. Jumal teab. Hbr 6:10: „Sest Jumal ei ole ülekohtune, nii et ta unustaks ära teie teo ja armastuse, mida te olete osutanud Tema nimele, kui te aitasite pühasid ja aitate veelgi.“ Salajas tehtud head teod ei jää saladuseks igavesti.

Rahu ja headust!

PALUGEM: Me täname Sind, Suur Jumal, Jaakobuse eest, tema osa eest selles, et ristiusk kord levis üle maailma. Me palume Sind nende eest, kes salaja aitavad, oma palvekambris paljude pärast palvetavad, nende eest, kes tasu ootamata teevad head. Palume paljude vabatahtlike ustavate abiliste eest paljudes pühakodades, kogudustes – tasu neile, hea Isa, heldesti! Sina märkad neid, kes end esile tõstmata teevad head. Õnnista Sina neid. Aamen.

 

Kalender

E T K N R L P
11
12
18
19
22
30