Nädala mõte

NÄDALA MÕTE. 18.07.2022

Jeesus ütles Siimonale: „Ära karda! Nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi!“ (Lk 5:10).

Ükskord, kui Jeesus seisis Genneesareti järve ääres ja rahvas tungles tema juurde Jumala sõna kuulama, nägi ta kaht paati järve ääres seisvat. Kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke. Astunud paati, mis oli Siimona oma, palus Jeesus teda natuke maad rannast eemale sõuda. Jeesus istus ja õpetas rahvahulki paadist. Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale: „Sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks!“ Siimon vastas talle: „Õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud! Aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette.“ Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid. (Lk 5:4–6)

Jeesus õpetas inimesi igal pool, kus ta liikus ja oli, ning kõik, mida Ta ütles, oli täis väge. Imelikud ja imelised asjad sündisid siis ja sünnivad praegugi Jumala väe läbi: haiged saavad terveks, kurjad vaimud peavad inimesed rahule jätma, näljased saavad kõhud täis, kurvad leiavad lohutust, vägivald lõpeb, inimesed mõistavad seda, mis enne oli lukus, isegi loodus alistub ja kuulab sõna ...

See vägi jõudis ja jõuab inimesteni ning on hoopis teistsugune kui traditiooniline käsuõpetus, mida inimesed olid harjunud templis ja sünagoogis (kirikus) kuulma. Jeesuse sõnadest lähtuv vägi häiris inimesi, eriti neid, kelle poole Ta otse pöördus. Mõni lubas Jumala väel neid muuta, teine mitte.

Jeesus ei jalutanud mööda maad niisama ringi ega arendanud juhuslikult kohatud inimestega viisakalt mittemidagiütlevat vestlust. Tema missioon maa peal oli Jumala missioon ajas ja ruumis – päästa inimkond. See tähendab, et kõik, mida Jeesus ütles ja tegi, täitis täpselt seda eesmärki, milleks Ta maa peale oli sündinud – anda avalikult kõikidele inimestele teada, et Jumal on hea, Ta on kõik täiuslikult ja hästi teinud ja Ta armastab kõiki inimesi ja kõik võivad (ja peavad) Ta vastu võtta (Jh 3:16). Ja sellesse teenistusse kutsub Ta ka sind.

Päris alguses, kui Jeesus maa peal Jumala evangeeliumi kuulutama ja õpetama hakkas, alustas Ta seda sõnadega: „Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!“ (Mk 1:14, 15). Sõna „evangeelium“ on väega laetud sõna ja igasugune võim vajab püsimajäämiseks väge. Evangeelimikuulutamine on võimuküsimus, sest Jumala evangeelium on sõnum Jumala valitsusvõimust, Tema väest ja meelevallast. Jumala evangeelium, mida Jeesus kuulutas, on kokku võetav paari sõnaga: „Jumal on Valitseja!“

Jumala vägi häirib inimesi ja peabki häirima, sest seda väge ei saa inimesed kontrollida. See võib ajendada tegema ennekuulmatut. Inimesed saavad sellele alluda ja lubada Jumalal enda üle valitseda ning neid juhtida ja juhatada – aga nad saavad sellest ka keelduda. Kui inimesed Jumala väele alistuvad, siis see on evangeeliumi vastuvõtmine; kui Jumala väe ilmnemine nende elus neile liigselt pealetungiv tundub ja nad seda ainult niipalju vastu võtavad, kui see parajasti mugav tundub, siis tegelikult nad ei võtagi evangeeliumit vastu.

Kui Siimon (Peetrus) kuulis Jeesust talle käsu andvat „Sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks!”, siis vastas Siimon Jeeusele: „Õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud! Aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette“ (Lk 5:4).

Ehk – ma olen kõike teinud, vaeva näinud, terve öö tööd teinud – ja nüüd tuled Sina ja käsid mul otsast alata ... aga millegipärast ma teen seda.

„Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid“ (Lk5:6).

Millise ülesande on Jumal sulle andnud, et Tema evangeelium leviks ja võrgud saaksid täis?

Palun, Isa, aita kõikidel, kes Sinu evangeeliumi kuulevad, Sinu vägi ja valitsusvõim vastu võtta, eriti kui see kuuljaid häirib ja sunnib oma elu muutma. Aita meil oma elu muuta nii, et Sinu headus ja Sinu täiuslik plaan võiks kõikjal maailmas nähtavaks saada nii, et Sinu riik tuleks ja Sinu tahtmine sünniks ka maa peal nii kui taevas.

Isa, ma palun, et kõik need, keda Sina oled nimepidi kutsunud, meelt parandaksid ja meelde tuletaksid, et nad on Sinu omad ja et nad ei kardaks oma elus suunda muuta, isegi kui uus suund on esialgu tundmatu. Aita neil ennast usaldada Sinu väe hoolde ja edasi elada Sinu teenistuses.

Aamen.

(Foto: Meeli Küttim)

 

 

Kalender

E T K N R L P
1
4
7
8
10
11
15
18
21
22
24
28
29

EELK Tallinna Jaani kogudus

Vabaduse väljak 1, 10146 Tallinn
+372 644 6206
+372 5663 4624
tallinna.jaani@eelk.ee

Kantselei avatud:
T, N, R 10.00-16.00, K 10.00-18.00
Kinni riiklikel ja kiriklikel pühadel.

Välisviited

EELK

piibel net