Vabaduse plats 1, Tallinn

Nädala mõte

NÄDALA MÕTE. 31.05.2021

On Kolmainupüha-järgne nädal.

Rm 11:33–36: „Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida tema teed! Sest kes on ära tundnud Issanda meele? Või kes on olnud talle nõuandjaks? Või kes on talle midagi enne andnud, et talle tuleks tasuda? Jah, temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti!“ Aamen.

Mida suudab üks inimlaps sellele jumalamehe tõdemusele lisada?

„Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi  ega jälgida tema teed!“ Kuid ikka me püüame, ikka me seletame, vaidleme, tõestame – kõneleme Jumalast, Tema suurusest, kõikväelisusest. Ikka püüavad need, kes Tema pühadust ja armastust on kogenud, sellest kõnelda ka teistele. Ja Issand on ju ise öelnud: „Minge kõike maailma ja kuulutage.“ Seega oleme kui need, kes püüavad kirjeldada kirjeldamatut, ja teisalt need, kes ei saa vaikida sellest, mida oleme kogenud, mõistnud, ja see kõik võib olla nii võimas, et sellest rääkimisel jääb puudu sõnadest ja iga katse Jumalat kirjeldada jääb paratamatult otsekui lapse lalinaks. „Mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimmeelde ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes Teda armastavad.“

Kuidas mõista Kolmainsuse müsteeriumit, seda, kuidas Üks Jumal saab olla samas ka Kolmainu Jumal? Kuidas saab olla kolm ühes ja üks kolmes? Ja jälle tuleb pöörduda Pauluse poole, kes ütleb: „Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida tema teed!“

Aga Valda Raua tõlkes loeme vanade keldi kristlaste palveid, milles pöördutakse Kolmainu Jumala poole, ja õnnistussõnu, milles kõneldakse kolmainu Jumalast:

Ma laskun põlvili Isa ees, kes mind on loonud,

Poja silma ees, kes minu eest suri,

Püha Vaimu silma ees, kes mind on puhastanud

armastuse ja heasoovlikkusega.

 

Jumala pale olgu pööratud su poole,

Leebe Kristuse pale, Püha Vaimu pale

sind päästku igal tunnil nii ohtudes kui vaevas.

sind päästku igal tunnil, nii ohtudes kui vaevas.

 

Hoidku sind oma hoole all elu Jumal,

hoidku sind oma hoole all armastav Kristus,

hoidku sind oma hoole all armulik Püha Vaim.

 

Olgu sul Jumala õnnistus, olgu sul Kristuse õnnistus,

olgu sul Püha Vaimu õnnistus, ja ka sinu lastel, sul ja su lastel.

 

Olgu sul Jumala rahu. Olgu sul Kristuse rahu.

Olgu sul Püha Vaimu rahu kogu sinu elu jooksul,

kõik sinu elupäevad.

 

Olgu sul Jumala kaitse igal ahtal rajal,

olgu sul Issanda kaitse igal kui rajal,

kümmelgu Püha Vaim sind igas allikas,

igal maal ja igas meres, kuhu sa lähed.

 

Selliseid lihtsaid palveid on Šoti- ja Iirimaal palvetatud enam kui tuhat aastat. Keldi kristlased on kogu oma elukaarel palvetanud oma palveid just Kolmainu Jumala poole.

Paulus kirjutas: „Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida tema teed!“

On asju, mis lihtsalt on üle inimese mõistuse ja ka kõige targemate tarkuse. Äkki ongi mõistlik mitte targutada, mitte seada ritta ülikeerukaid lauseid, mille taha peita oma oskamatust, piiratust. Kui keegi püüaks ära seletada Kolmainsuse saladust, oleks see sama lootusetu, kui päikesesse vaadates kirjeldada seda, milline on päike. Silmad jäävad liiga suurde valgusesse vaadates pimedaks. Võime toetuda targemate tarkusele, tõsiste palvetajate seletustele.

Iial ei suuda surelik inimene hoomata Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust. Iial ei suudeta uurida Tema kohtumõistmisi ega jälgida Tema teed. Aga ühte me võime taibata – seda, et see on Temast, et me oleme siin, et meile on kingitud elu ja seegi on Temast, et võime kogeda Tema ligidalolu, leida oma elule mõtte, taibata, et meist hoolitakse, et Tema armastab oma loodut. Et Temast ja Tema läbi ja Temasse on kõik. Ja see, kes seda on taibanud, alustab iga oma päeva Tema – Kolmainu Jumala – nimel ja lõpetab iga päeva usaldades end Kolmainu Jumala hoolde. Nii nagu Martin Luther on ristiinimesi õpetanud: „Kui sa hommikul sängist tõused, õnnista ennast püha ristimärgiga ja ütle: „Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel, aamen.“ Seepeale loe põlvitades või seistes usutunnistus ja Meie Isa palve ning veel mõni palve ja siis mine rõõmsalt tööle!

Kui sa õhtul magama heidad, õnnista ennast püha ristimärgiga ja ütle: “Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel, aamen.“ Seepeale loe põlvitades või seistes usutunnistus ja Meie Isa palve ning veel mõni palve ja siis heida kärmesti ja rõõmsasti puhkama.“

PALVE: Jumal, aita meil taibata Sinust just nii palju, et me ei peaks kunagi kahtlema Sinu halastuses ega armus, pühaduses ega kõigeväelisuses.

Soovin teile vana keldi õnnistussoovi sõnadega:

Olgu teil Jumala ja Issanda õnnistus,

olgu teil laitmatu Püha Vaimu õnnistus,

voolaku teie peale Kolmainu õnnistus

mahedalt ja heldelt,

mahedalt ja heldelt!

 

Kalender

E T K N R L P
2
5
6
9
12
16
19
20
23
26
27
30