Tänumärk

EELK Tallinna Jaani koguduse tänumärgi statuut

EELK Tallinna Jaani koguduse Tänumärk, mis koosneb hõbedast kaelaskantavast kotkaga ristist, ketist ja kotkakujulisest rinnamärgist, antakse ustavalt kogudust teeninule või mõnel moel märkimisväärselt koguduse ja kiriku heaks tegutsenule.

Tänumärgi kandidaatide esitamise õigus koguduse nõukogule on koguduse juhatusel ja koguduse vaimulikel. Kõigil koguduse liikmetel on õigus teha ettepanekuid tänumärgi kandidaatideks. Ettepaneku Tänumärgi kandidaadi ülesseadmiseks saavad teha vähemalt 10 koguduse liiget üheskoos. Ettepanekul peab olema kirjas kandidaadi nimi, tema teenete kirjeldus ja esitajate nimed, kontaktandmed ning allkirjad.

Koguduse juhatuse või vaimulike poolt esitatud Tänumärgi kandidaatidest valib Tänumärgi saaja(d) koguduse nõukogu.
2010. kuni 2021. aastal anti välja ühes aastas kuni 5 tänumärki. Juhatuse otsusega antakse alates 2022. aastast igal aastal välja kuni kolm ja erandjuhul (juhatuse eriotsusega) kuni viis tänumärki .
Koguduse Tänumärke antakse välja kord aastas kolmandal advendi pühapäeval koguduse aastapäeva pidulikul jumalateenistusel.
EELK Tallinna Jaani koguduse Tänumärk antakse välja koos hõbeketi ja hõbedast rinnamärgiga. Tänumärgid on nummerdatud ja nende väljaandmise kohta peetakse arvestust. Tänumärgi omanikud avalikustatakse koguduse infolehes ja koduleheküljel.

 

EELK Tallinna Jaani koguduse tänumärgi on saanud

2008. aastal

Osvald Lend (nr 1)
Laine Kõrm (nr 2)
Aivi Otsnik (nr 3)
Toomas Paul (nr 4)
Kalle Saarend (nr 5)
Viktor Lillepruun (nr 6)
Mart Tarrum (nr 7)
Urmas Tammemäe (nr 8)
Heli Tammaru (nr 9)
Peeter Grossberg (nr 10)
Andres Jagomägi (nr 11)
Urmas Arumäe (nr 12)
Jaan Tammsalu (nr 13)
Urmas Karileet (nr 14)

2009. aastal
Martin ter Haseborg (nr 15)
Toomas Siitan (nr 16)
Andres Uibo (nr 17)
Tiia Tenno (nr 18)
Vaike Särak (nr 19)
Maret Maripuu (nr 20)
Vaike Mölder (nr 21)
Johanna Siirmann (nr 22)
Katrin Oidjärv (nr 23)
Maris Lend (nr 24)

2010. aastal
Arne Hiob (nr 25)
Reet Lend (nr 26)
Eeva-Aet Jänes (nr 27)
Bruno Hasselblatt (nr 28)

2011. aastal
Anu Ratas (nr 29)
Elle Viljaste (nr 30)
Helju Rood (nr 31)
Ilkka Paukkala (nr 32)
Aili Paas (nr 33)

2012. aastal
Maris Oidekivi-Kaufmann (nr 34)
Olaf Merisalu (nr 35)
Kati Raudsepp (nr 36)
Malle Rimmel (nr 37)
Riina Sildvee (nr 38)

2013. aastal
Piret Kressa (nr 39)
Hilda Adamson (nr 40)
Krista Madiste (nr 41)

2014. aastal
Eve Kruus (nr 42)
Ella Sulg (nr 43)
Edgar Suurväli (44)
Hilma-Johanna Kont (nr 45)
Mirjam Taremäe (nr 46)
Taimo Joosti (nr 47)

2015. aastal
Irma Allos (nr 48)
Valve Erik (nr 49)
Boris Dubovik (nr 50)
Helen Kuldkepp (nr 51)
Jaanus Kõuts (nr 52)

2016. aastal
Henn Eerik (nr 53)
Anu Lust (nr 54)
Margit Arndt-Kalju (nr 55)
Romet Kannukene (nr 56)
Terje Rool (nr 57)

2017. aastal
Enn Jaanisoo (nr 58)
Marju Raabe (nr 59)
Anne Vaino (nr 60)
Valve-Eha Ennok (nr 61)
Heiki Neeme (nr 62)

2018. aastal
Helgi Tiik (nr 63)
Evi Tamme (nr 64)
Katri Aaslav-Tepandi (nr 65)
Vello Rannakivi (nr 66)
Kaidi Sarv (nr 67)

2019. aastal
Erkki Juhandi (nr 68)
Dagmar-Eve Brinkmann (nr 69)
Liina-Liis Nõmm (nr 70)
Sigrid Särak (nr 71)
Tiit Kaarlõp (nr 72)

2020. aastal
Dolores Hoffmann (nr 73)
Merike Maarand (nr 74)
Jaanus Põder (nr 75)
Peeter Raudsepp (nr 76)
Toomas Suurvärav (nr 77)

2021. aastal
Maarja Paul (nr 78)
Janek Mäggi (nr 79)
Mihhail Kõlvart (nr 80)
Annely Neame (nr 81)

2022. aastal
Helle Grossberg (nr 82)
Aire Vahesaar (nr 83)
Janika Lentsius (nr 84)
Urmas Viilma (nr 85)
Jaak Treiman (nr 86)

2023. aastal
Jaane Lend (nr 87)
Tiit Kiik (nr 88)
Häli Siimaste (nr 89)
Uku Tingas (nr 90)
Mare Mauer (nr 91)

EELK Tallinna Jaani kogudus

Vabaduse väljak 1, 10146 Tallinn
+372 644 6206
+372 5663 4624
tallinna.jaani@eelk.ee

Kantselei avatud:
T, N, R 10.00-16.00, K 10.00-18.00
Kinni riiklikel ja kiriklikel pühadel.

Välisviited

EELK

piibel net