Vabaduse plats 1, Tallinn

Jutlused, mõtisklused

  • ÕPETAJA JAAN TAMMSALU JUTLUS ESIMESEL ADVENDIPÜHAPÄEVAL 2022

    Reede, 2.12.2022

    „Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Betfage poole Õlimäele, siis läkitas Jeesus kaks jüngrit ja ütles neile: „Minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinniseotud emaeesli ja sälu ta juures. Päästke need valla ning tooge mulle! Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake: „Issand vajab neid.“ Ta läkitab nad peatselt tagasi.“ Aga see on sündinud, et läheks täide, mida prohveti kaudu on räägitud: „Ütelge Siioni tütrele:Ennäe, su kuningas tuleb sulle tasane, istudes emaeesli seljas ja sälu seljas, kes on koormakandja looma varss.““ Jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud: tõid emaeesli ja sälu ning panid rõivad nende peale ja tema istus sinna. Tohutu rahvahulk aga laotas oma rõivad tee peale, teised raiusid oksi puudelt ja laotasid tee peale. Rahvahulgad aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid:Hoosanna Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Hoosanna kõrgustes!““ (Mt 21:1–9).

    Loe edasi...

Teated ja uudised

Koguduse lood

Kontsert (piletitega).

Kategooria
Kirikukontsert
Kuupäev
Esmaspäev, 30 August 20:00
Augustikuine.

Pärt / Pärnoja.
"Anima Mea". "Stabat Mater".
Kammerkoor Collegium Musicale.
(Korraldab Ekspress Meedia AS)

Autor on öelnud et, teose algtekstina on kasutatud fraase psalmidest, teadmata autorite-munkade ladinakeelseid ja keldi palveid, samuti Anna Haava luulet. Sõnalise osa seadmise taga seisavad Erki Pärnoja, Anu Lamp, Jaan Tammsalu ja Eero Epner.

 
 

Kõik kuupäevad

  • Esmaspäev, 30 August 20:00