Tallinna Jaani koguduse juhatuse esimees Peeter Raudsepp: „Tänane reaalsus – de facto on Jaan Tammsalu vaimulik ordinatsioon tühistatud“

Mind ajendasid kogudusele kirjutama mulle üha sagedamini esitatud küsimused ja nõutus – paljud inimesed koguduses ja ka väljaspool ei saa enam aru, mitu karistust on õpetaja Jaan Tammsalule mõistetud.

Algne sõnum oli selge: Jaan Tammsalu vabastati Tallinna Jaani koguduse õpetaja ametikohalt ja ta jätkab praostkonna vikaarõpetajana. See oleks tähendanud, et Jaan Tammsalu saab ilmalikku ametit pidades töötada koguduse heaks majandusjuhi ametis ning praosti alluvuses töötada praostkonna koguduste, sealhulgas ka meie Jaani koguduse heaks, viies läbi talitusi ning teenistusi. Olime sellega arvestanud. Paljud meie inimesed, kes nägid koguduse õpetaja ametikohalt eemaldamises põhjendamatut ja ebaproportsionaalset karistust, olid valmis leppima. Pikki aastaid ustavalt kogudust teeninud õpetaja jääb täiesti teisel viisil, kuid siiski kogudusega seotuks. Kas või emotsionaalselt. Selles nähti võimalust tulevikuks, tänu millele olukorraga leppida.

Ent mis on siis nüüd muutunud?

Tegevus, kus muudetakse sõnumite ja mõistete sisu, kuid mitte nende kirjapilti ega sõnastust, kuulub tõhusate demagoogiavõtete hulka. Seda peame ka meie antud juhtumi puhul silmas pidama. Jaan Tammsalu kohta langetatud otsuse tekstist loeme: „Vabastada EELK Tallinna Jaani Koguduse õpetaja ametist, nimetada praostkonna vikaarõpetajaks.“ Otsusele aga järgnesid demagoogilis-tehnilised tõlgendused: „Jaan Tammsalu ei saa kunagi naasta Jaani kirikusse.“

Mõistsime seda nii, et ei saa naasta koguduse õpetajana, sest selline oli otsus ja vaevalt praeguse teadmise kohaselt peapiiskop tema uuesti kandideerimist sellele kohale toetaks. Aga eksisime, tegelikkus on selline, et Jaan Tammsalu ei saa naasta ka talitusi ega teenistusi läbi viiva praostkonna vikaarõpetajana. Selleks ei anta talle praosti (kellele ta allub ja kes omakorda allub peapiiskopile) poolt luba. Luba ei ole antud üldse millekski – iga talitus või muu ettevõtmine, sealhulgas loeng või mõtisklus, nõuab selleks eriloa saamist praostilt, kes omakorda saab juhiseid peapiiskopilt.

Nüüd aga jõuame peamiseni – väidetavalt pole karistuse määramise arutelul variandina kunagi kaalutud Jaan Tammsalult vaimulikuordinatsiooni äravõtmist (loe: ärakeelamist). Tegelikkuses aga on aset leidnud tema õiguste ja tegevuste oluline ja ulatuslik piiramine. Oma koguduse liikmetelt ja veel paljudelt, kelle ta on kiriku juurde toonud, on Jaan Tammsalu vaimuliku ja õpetajana lihtsalt ära võetud. Me mõistsime, et õpetaja Jaan Tammsalu jääb meile alles vikaarõpetajana, kuid nüüd peame kurvastusega nentima – meid on eksitatud, sisuliselt on Jaan Tammsalult vaimuliku ordinatsioon ära võetud, muudetud formaalsuseks.

Et karistusele järgneb tagakiusamine, ärakeelamine, takistuste seadmine – selles pole minu jaoks midagi uut. Uus on aga kogemine, et kõik see ei jäänudki maha nõukogude aega, vaid leiab aset A. D. 2023. Nimetatagu seda nüüd pealegi „Jaan Tammsalu populaarsuse vähendamiseks“.

Õnneks, kuid mitte ootamatult, kohtab teistsugust mentaalsust väljaspool Kirikut. Jaan Tammsalu mõtisklustest, vestlust ja palvetest saame jätkuvalt osa, sedapuhku Maalehe kaudu läbi Delfi taskuhäälingu iganädalaste pikkade saadete. Jumal valib välja meie seast parimad ja annab neile raskeimad ülesanded. Nii on ka pikka aega meie õpetajaks olnud Jaan Tammsalu saanud lähetuse kirikust (või hoopis Kirikust?) väljapoole suure auditooriumi ette Jumala sõna levitama, inimesi kirikuteele juhatama. Usume, et Jumala õnnistus on temaga!

Pole üllatav, et sellise ülesande sai just õpetaja meie kogudusest. Õpetaja Toomas Paul on teles saatesarjaga „Ajalik ja ajatu“ täitnud samu ülesandeid. Ehk olnuks Jaan Tammsalul juba ammu aeg seda tööd jätkata?

Olen valinud Jaani koguduse õpetajate pärast. Kuudepikkune kriis on näidanud, kes neist parimad – hoidvamad ja armastavamad. Mõtleme tänulikult õpetaja Eve Kruusile. Ta jäi suvel, kui Jaan Tammsalu oli ametist eemaldatud ja teised abiõpetajad puhkusele läinud, täiesti üksi. See on suur saavutus: hoida üksi kõik toimimas, kaasata teenimisse vikaarõpetajad ja hoida kogudus lõhenemast.

Meil on jätkuvalt põhjust oma õpetajate ja nende hoitud avara vaimsuse üle uhkust tunda!

(Foto: Meeli Küttim)

EELK Tallinna Jaani kogudus

Vabaduse väljak 1, 10146 Tallinn
+372 644 6206
+372 5663 4624
tallinna.jaani@eelk.ee

Kantselei avatud:
T, N, R 10.00-16.00, K 10.00-18.00
Kinni riiklikel ja kiriklikel pühadel.

Välisviited

EELK

piibel net