Vabaduse plats 1, Tallinn

NÄDALA MÕTE. 1.06.2020

„Ma tahan öelda: „Käige Vaimus!“ Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus – millegi niisuguse vastu ei ole Seadus. Kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus!“ (Gl 5:16a, 22, 23, 25).

Leidsin ühest palveraamatust palve: „Issand, me oleme tulnud Sinu juurde paluma Sinu abi ja õnnistust. Õpeta Sina meile seda, mida me peaksime teadma, aga mida me veel ei tea. Anna meile seda, mis peaks meil olema, aga mida meil veel ei ole. Tee meid nendeks, kes me peaksime olema, aga kelleks me veel ei ole saanud. Kuule meie palvet läbi meie Issanda Jeesuse Kristuse.“

Paulus kirjutab sellest, mille järgi ära tunda seda, kas me rändame oma eluteed Jumala Püha Vaimu juhtimisel. Ta kirjutab nähtavatest ja tuntavatest viljadest, mida Vaimus käimine endaga kaasa toob: armastus ja ustavus, lahkus ja headus, rõõm ja rahu, tasadus, pikk meel, ehk kannatlikkus ja enesevalitsus.

Kristlased, kirikud ja kloostrid on välja töötanud erinevaid pihipeegleid. Enamik neist on kokku kirjutatud pühakirja erinevatest lõikudest. Kuuldud lõik Pauluse kirjast galaatlastele on aga üks terviklik pihipeegel. Need omadused, millest siin kõneldakse, ei ole üleinimlikud, saavutamatud.

Kas meie oleme need saavutanud?

ARMASTUSE, mis ei tüdi. Armastuse, millega armastame oma Jumalat üle kõige ja oma ligimest nii nagu iseennast.

RÕÕMU, mis meist ei kao ka kannatustes ja valus. Rõõmu, mis kasvab välja sellest imelisest teadmisest, et meid armastatakse ja et kõigeväeline Jumal ei jäta iial oma lapsi.

RAHU, mida keegi meilt röövida ei või. Rahu, tasadus, pikk meel ning hea enesevalitsus. See võiks tuleneda näiteks sellest, et me lihtsalt teame, kes me oleme. Me ei lähe närvi, kui keegi meid halvustab, sest me teame, kes me oleme kõigeväelise Jumala silmis. Meil on kurb, kui me ei suuda alati olla need, kes peaksime, aga me püüame teha kõik, et selleks saada. Me täname neid, kes meid kritiseerivad, kes suunavad meie tähelepanu meie nõrkustele, meie vääritule käitumisele. Nad aitavad meil õigel teel püsida. Nemad on meie tõelised sõbrad.

LAHKUS ja HEADUS. Jah, me püüame olla lahked ja head iga inimlapse vastu, kogu loodu vastu. Me oleme taibanud, kui lõpmata palju oleme me ise kogenud Jumala headust ja lahkust ja seepärast pole meil raske olla lahked ja head paljude vastu. Me suudame hoolida, sest meist hoolitakse. Me näeme ilusat ja head igas inimeses.

Kas oleme saavutanud USTAVUSE? Kas meie peale võivad inimesed olla kindlad? Me täidame teistele antud tõotusi, me ei unusta oma lubadusi. Meid usaldatakse, sest me oleme oma eluga tõestanud, et me pole kui tuulelipud. Me ei vaheta põhimõtteid nagu riideid. Ei, see ei tähenda, et oleksime muutumatud fossiilid. See ei tähenda, et hoiaksime kramplikult kinni ka sellest, millest ühel päeval taipasime, et see vale. See ei tähenda, et jookseksime edasi, kui mõistsime, et meie senine suund on olnud vale. Ei! Me tunnistame oma vigu, oma nõrkust. Me oleme kurvad, kui oleme teinud haiget, ja me püüame oma eksimusi heastada. Ja me ei loobu püüdlemast Vaimu ilusaid vilju: armastust ja ustavust, lahkust ja headust, rõõmu ja rahu, tasadust, pikka meelt ja enesevalitsust.

Ühte me oleme küllap mõistnud – me vajame abi kõige selle saavutamiseks ja selles püsimiseks. Me vajame Jumala Püha Vaimu, nii nagu puud ja põõsad, lilled ja rohi vajavad kevade soojust. Loomulikult võib ka keset külma talve kusagil kunstliku soojuse ja valgusega taimi kasvatada. Loomulikult võib meeletu enesepiiramise ja visa tööga paljud oma halvad tungid ja viletsad iseloomujooned lämmatada, kuid alles seal, kus inimene läbi Püha Vaimu on püsivas ühenduses oma Jumalaga, võib ta kanda tõeliselt ilusaid vilju. Ja need viljad jäävad ka siis, kui inimese elus on tõeliselt rasked ajad. Vaid siis, kui Jumal saab meie armastuse, rõõmu ja rahu, lahkuse ja headuse, tasaduse, kannatlikkuse, enesevalitsuse ja ustavuse allikaks, ei suuda meilt neid keegi ega miski siin elus röövida. Me oleme kui vaesed, kes paljusid rikkaks teevad; kui need, kellel ei ole midagi ja kelle päralt on kõik, sest me käime Vaimus. Ja kui see pole nii, siis me palume, et Jumala tahtmine sünniks ka meie elus.

Palugem. Issand, me palume Sinu abi ja õnnistust. Issand, õpeta meile seda, mida me peaksime teadma, aga mida me veel ei tea. Anna meile seda, mis peaks meil olema, aga mida meil veel ei ole. Tee meid nendeks, kes me peaksime olema, aga kelleks me veel ei ole saanud. Täida meid oma Vaimuga, juhi meid oma Vaimuga . Kuule meie palvet läbi meie Issanda Jeesuse Kristuse. Aamen.

Kalender

E T K N R L P
3
6
7
13
14
17
20
21
24
27
31