Vabaduse plats 1, Tallinn

NÄDALA MÕTE. 17.06.2019

Rm 11:33–36: „Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida tema teed! Sest kes on ära tundnud Issanda meele? Või kes on olnud talle nõuandjaks? Või kes on talle midagi enne andnud, et talle tuleks tasuda? Jah, temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti!“ Aamen.

Mida suudab üks inimlaps sellele jumalamehe tõdemusele lisada? „Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida tema teed!“ Kuid ikka me püüame, ikka me seletame, vaidleme, tõestame – kõneleme Jumalast, Tema suurusest, kõikväelisusest. Ikka püüavad need, kes Tema pühadust ja armastust on kogenud, sellest kõnelda ka teistele. Ja Issand on ju ise öelnud: „Minge kõike maailma ja kuulutage.“ Seega oleme kui need, kes püüavad kirjeldada kirjeldamatut, ja teisalt need, kes ei saa vaikida sellest, mida oleme kogenud, mõistnud, ja see kõik võib olla nii võimas, et sellest rääkimisel jääb puudu sõnadest ja iga katse Jumalat kirjeldada jääb paratamatult otsekui lapse lalinaks. Tark Pauluski kirjutab: „Mida silm pole näinud, mida kõrv pole kuulnud, mis inimsüdamesse pole tõusnud, seda on Jumal valmistanud neile, kes Teda armastavad.“

Kuidas mõista Kolmainsuse müsteeriumi, seda, kuidas üks Jumal saab olla samas ka Kolmainu Jumal? Kuidas saab olla kolm ühes ja üks kolmes? Ja jälle tuleb pöörduda Pauluse poole, kes ütleb: „Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida tema teed!“

Aga mõtleme vanade keldi kristlaste palveid, milles pöördutakse Kolmainu Jumala poole, ja õnnistussõnu, milles kõneldakse Kolmainu Jumalast:

„Ma laskun põlvili Isa ees, kes mind on loonud,
Poja silma ees, kes minu eest suri,
Püha Vaimu silma ees, kes mind on puhastanud
armastuse ja heasoovlikkusega.

Jumala pale olgu pööratud su poole,
Leebe Kristuse pale, Püha Vaimu pale 
sind päästku igal tunnil nii ohtudes kui vaevas.

Hoidku sind oma hoole all elu Jumal,
Hoidku sind oma hoole all armastav Kristus,
Hoidku sind oma hoole all armulik Püha Vaim.

Olgu sul Jumala õnnistus, olgu sul Kristuse õnnistus,
Olgu sul Püha Vaimu õnnistus, ja ka sinu lastel, sul ja su lastel.

Olgu sul Jumala rahu. Olgu sul Kristuse rahu.
Olgu sul Püha Vaimu rahu kogu sinu elu jooksul
kõik sinu elupäevad.

Olgu sul Jumala kaitse igal ahtal rajal,
olgu sul Issanda kaitse igal kui rajal.
Kümmelgu Püha Vaim sind igas allikas,
igal maal ja igas meres, kuhu sa lähed.“

Selliseid lihtsaid palveid on Šoti- ja Iirimaal palvetatud enam kui tuhat aastat.

Kui sündis laps, piserdas ämmaemand ta pea peale kolm tilka vett: ühe Isale, teise Pojale ja kolmanda Pühale Vaimule, ja lapse ema sosistas selle juurde: „Püha Kolmainu õnnistus, mu väikseke, olgu sulle kaasavaraks: tarkus, rahu ja puhtus.“

Ja kui inimese rännak siin ilmas oli lõppemas, paluti palve:

„Nüüd asu oma ärateele siit maailmast
Jumala Isa nimel, kes sind on loonud,
Jeesuse Kristuse nimel, kes sinu eest on surnud, 
Püha Vaimu nimel, kes sind pilgeni täidab,
Jumala pühakute sõpruses, pühade inglite abiga
jõua sa täna puhkama oma igavese kodu rahusse ja armastusse.“

Keldi kristlased on kogu oma elukaarel palvetanud oma palveid just Kolmainu Jumala poole.

Paulus kirjutas: „Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida tema teed!“

On asju, mis lihtsalt on üle inimese mõistuse ja ka kõige targemate tarkuse. Äkki ongi mõistlik mitte targutada, mitte seada ritta ülikeerukaid lauseid, mille taha peita oma oskamatust, piiratust. Kui keegi püüaks ära seletada Kolmainsuse saladust, oleks see sama lootusetu kui päikesesse vaadates kirjeldada seda, milline on päike. Silmad jäävad liiga suurde valgusesse vaadates päris pimedaks. Võime toetuda targemate tarkusele, tõsiste palvetajate seletustele.

Iial ei suuda surelik inimene hoomata Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust. Iial ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida Tema teed. Aga ühte me võime taibata – seda, et see on Temast, et me oleme siin, et meile on kingitud elu ja seegi on Temast, et võime kogeda Tema ligidalolu, leida oma elule mõtte, taibata, et meist hoolitakse, et Tema armastab oma loodut. Et Temast ja Tema läbi ja Temasse on kõik. Ja see, kes seda on taibanud, alustab iga oma päeva tema – Kolmainu Jumala nimel – ja lõpetab iga päeva, usaldades end Kolmainu Jumala hoolde. Nii nagu Martin Luther on ristiinimesi õpetanud: „Kui sa hommikul sängist tõused, õnnista ennast püha ristimärgiga ja ütle: „Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel, aamen.“ Seepeale loe põlvitades või seistes usutunnistus ja Meie Isa palve ning veel mõni palve ja siis mine rõõmsalt tööle! Kui sa õhtul magama heidad, õnnista ennast püha ristimärgiga ja ütle: „Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel, aamen.“ Seepeale loe põlvitades või seistes usutunnistus ja Meie Isa palve ning veel mõni palve ja siis heida kärmesti ja rõõmsasti puhkama.“

PALVE: Jumal, aita meil taibata Sinust just nii palju, et me ei peaks kunagi kahtlema Sinu halastuses ja armus, pühaduses ja kõigeväelisuses. Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel, aamen.

Soovin Sulle, kes oled selle lugemisega siiani jõudnud, vana keldi õnnistussoovi sõnadega:

„Olgu sul Jumala ja Issanda õnnistus,
Olgu sul laitmatu Püha Vaimu õnnistus,
voolaku sinu peale Kolmainu õnnistus
mahedalt ja heldelt,
mahedalt ja heldelt.“

 

Kalender

E T K N R L P
3
6
7
13
14
17
20
21
24
27
31